Logo Wapper gaat voor G-sport

Disclaimer

Wettelijke bepalingen
Door deze website te bezoeken erkent u kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met de wettelijke vermeldingen op deze pagina. Deze website is eigendom van Wapper vzw waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het volgende adres: Halewijnlaan 51/9 – 2050 Antwerpen – info@wapper.be.

Algemene informatie en aansprakelijkheid
Wapper vzw biedt informatie aan van algemene en sportspecifieke aard en besteedt uiterste zorg aan de realisatie en update van haar website, evenals aan de redactie en het nazicht van de inhoud ervan.
Hoewel Wapper vzw alle noodzakelijke schikkingen treft teneinde de juistheid van de verstrekte informatie en/of faciliteiten te waarborgen, wordt geen enkele verklaring gedaan noch garantie verleend aan de gebruiker/bezoeker dat deze accuraat, volledig of up to date is noch dat deze website vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van virussen of andere schadelijke elementen.
In geen enkel geval zal de aansprakelijkheid van Wapper vzw kunnen worden ingeroepen ingevolge het gebruik van de op deze website verstrekte informatie of ingevolge het gebrek aan specifieke informatie.
Ook de hyperlinks naar andere informatiebronnen en websites bieden wij u enkel ter informatie aan. Wapper vzw beheert die andere websites en de informatie die zich daarop bevindt niet en kan dus geen garantie bieden over de kwaliteit en/of volledigheid ervan. Door de website te bezoeken aanvaardt u dat alle vragen rond het gebruik van de site beheerst worden door de Belgische wetgeving terzake.

Intellectuele eigendom
U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron (© Wapper vzw) vermeldt en dit in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en aanverwante rechten. Dit recht op overname slaat niet op de foto's, waarvoor in ieder geval het auteursrecht van de fotografen gerespecteerd en gevraagd moet worden.

Adres clublokaal

Fort-II-straat
2160 Wommelgem
Ondernemingsnr. 0407851049

Website designed & sponsered by