Zoekresultaten

  Geen resultaten gevonden
  Logo Wapper gaat voor G-sport

  Wie kent er Mark?

  Wie kent er Mark? Een vrijwilliger die altijd zijn 'beste beentje' voorzet, altijd paraat staat én een groot gevoel voor humor heeft!

  Kunnen we ook op jou rekenen om ons te helpen? Als vervolg op onze enquête begeleidt Dennis (van Sporting A) ons op 20 maart (19u30) en 11 mei 2024 (14u) bij een inspraakmoment om onze (vrijwilligers)werking te verbeteren; wat loopt er goed, minder goed, waar willen we op inzetten, wat moet er gebeuren, welke prioriteiten moeten we leggen, acties bepalen en werkgroepen opstarten... Laat weten of je komt via secretariaat@wapper.be want de plaatsen zijn beperkt! Hapjes en dranken zijn er uiteraard ook want het duurt 2-3 uur en het wordt gezellig. Tot dan!

  Inspraakmomenten en brainstormen over de toekomst van Wapper

  Zowel op 21 maart 2024 als op 11 mei 2024 zijn vrijwilligers en Wapperleden samengekomen om een open gesprek te voeren over het huidige en wat we hopen, het toekomstige Wapper. De verslagen hierover vind je op facebook en hieronder een samenvatting.

  21 maart 2024 was ons eerste inspraakmoment over onze clubwerking, bedankt om aanwezig te zijn.
  Volgende noden kwamen al naar boven:
  - nieuwe clubstructuur met werkgroepen
  - meer (jongere) vrijwilligers aantrekken (zonder disrespect voor onze reeds oudere helpende handen)
  - betere communicatie
  - meer verbindingsactiviteiten tussen de sporttakken
  - meer sociale media benutten ifv promotie, bekendheid
  - samenwerking met partners (scholen, medische sector, ...)
  - jeugdactiviteiten organiseren
  - ...

  Ben jij iemand die zijn steentje wil bijdragen in één van deze zaken? Laat het ons zeker weten!

  11 mei 2024 werd ook hard nagedacht voor de 2e keer over onze clubwerking. Hoe moeten we onze vrijwilligerswerking organiseren?
  Verschillende zaken kwamen naar boven:
  - sociale media inzetten om onze bekendheid te vergroten
  - de competenties van vrijwilligers inventariseren
  - secretariaatstaken oplijsten en opsplitsen
  - vrijwilligers gerichter aanspreken
  - een info avond organiseren over de clubwerking
  - openstaande taken duidelijk communiceren
  - vrijwilligers cel oprichten
  - kennisborging via digitalisatie
  - ...

  Veel ideeën waar we mee aan de slag gaan! Maar het clubbestuur kan dit niet alleen en we rekenen op iedereen om te helpen, hoe klein de bijdrage ook is! Samen maken we een wereld van verschil voor onze atleten. De komende maanden zullen we dus steeds meer en meer mensen actief aanspreken om te helpen.

  https://www.facebook.com/share/p/qdXb7sq74yxxNMyN/

   

  Welke club zou Wapper in de toekomst voor jou moeten zijn?

  Een club waar personen met een beperking de kans krijgen om te sporten, gewoon voor het plezier of ook in competitieverband? Of ook een club waar je begeleid wordt op weg naar topsport? Of een club waar je na het sporten ook gezellig samen kan zijn met de andere leden? Een club die je uitdaagt je grenzen te verleggen en je daarbij helpt?

  Of moet Wapper een club zijn waar je een beetje van dat alles terugvindt?

  Kunnen we dit in de toekomst wel doen?

  Zijn er nog wel voldoende middelen en mensen om al deze opdrachten waar te maken? Kan Wapper dat in de toekomst nog wel aan? Zal Wapper zich misschien anders moeten organiseren om alle verwachtingen te kunnen inlossen? Of zich misschien beperken tot enkele heel specifieke opdrachten?

  En wil of kan jij hier een rol in spelen?

  We zijn reeds een jaar bezig met deze toekomstvragen.

  Nu is het aan jou. Wat denk jij hierover? Welke club moet Wapper voor jou zijn?

  Dat willen we weten.

  Van iedereen die iets met Wapper te maken heeft; sportende leden, maar ook ouders, begeleiders, bestuurders, sympathisanten, …

  Want wij willen dat Wapper ook in de toekomst voortbouwt op de wensen en verwachtingen van de leden in relatie tot de realiteit van vandaag..

  Daarom heeft Wapper een vragenlijst door haar leden en sympathisanten laten invullen, want hoe meer ideeën hoe beter Wapper gewapend zal zijn om de toekomst aan te kunnen.
   

  Hier volgt het resultaat van de bevraging.

  Het volledige verslag van de bevragingen van Wapper vind je op deze LINK en eveneens in onze rubriek INFO / Overzicht nieuwsbrieven.

  Toekomstgesprekken Wapper Eindverslag

  Inleiding

  Wapper ondervindt wat zoveel andere organisaties en verenigingen ondervinden: het verenigingsleven en dus ook de sportclub, is volop in verandering. Jongere mensen vinden nog wel de weg naar de club, maar hebben veel minder aansluiting bij de extra sportieve activiteiten.

  En dit om verschillende redenen: omdat ze minder nood hebben om hun sociale activiteiten in de sportclub te beleven, omdat het andere aanbod hen niet aanspreekt, omdat ze enkel naar Wapper komen voor de sport, ….

   

  Het is duidelijk dat Wapper op een keerpunt staat: wat in het verleden goed was en altijd gewerkt heeft, slaat nu minder aan.

  Nieuwe of potentiële sporters hebben andere verwachtingen ten aanzien van een sportclub. Waarop Wapper misschien nu niet altijd een juist antwoord heeft.

   

  Maar kennen we die verwachtingen, zijn we voldoende op de hoogte van nieuwe evoluties in het verenigingsleven?

  En als we deze kennen:

  • Sluit onze visie en missie daar dan wel nog voldoende op aan?
  • Spreken wij potentiële sporters, vooral jongeren nog aan? Vinden zij de weg naar Wapper voor ons aanbod. Kunnen wij een nieuwe vorm van vereniging laten groeien?
  • Maar ook hoe behouden we de trouwe leden, die toch belangrijke ambassadeurs van de club en de sport zijn?

   

  Met deze vragen als uitgangspunt is de projectgroep ‘Toekomst Wapper’ aan de slag gaan. Deze groep is samengesteld uit sporters, trainers, ouders en bestuursleden.

  In drie samenkomsten hebben zij een foto van Wapper gemaakt, een aantal werkingspunten geformuleerd en daarin prioriteiten geduid. Dat leverde dan weer twee heel concrete actiepunten op, waaraan we in de nabije toekomst zullen werken

  De werkgroep werd  extern en deskundig  begeleid door Piet Meneve vanuit G-sport Vlaanderen.

   

   

   

   

  Eerste samenkomst

  Vrijdag 11 maart 2022

   

  Aanwezig

  • Frank (trainer), Bjorn (trainer), Renke (sporter), Stef (bestuurder), Joyce (bestuurder), Dirk (bestuurder), Frederick (Trainer), Peter (atleet), Veerle (sportverantw), Piet (moderator)
  • Meerdere leden hebben meerdere functies

   

  1. Algemene sfeer
  • Enthousiast
  • Gedreven

   

  1. De vraag
  • De huidige maatschappij is sinds het ontstaan van de club sterk gewijzigd. Als club moeten we rekening houden met die evolutie. Vraag stelt zich concreet: welke club willen we in de toekomst zijn? Hoe moet onze club eruit zien in bv. 2030 (en verder)?

   

  1. Hoe ziet de club eruit vandaag?
   1. Algemeen
  • De club is zeer intern gericht
  • Iedereen is er welkom (ongeacht afkomst, religie, enz)
  • De verschillende disciplines vormen eilandjes. Daarbinnen goede sfeer
  • Men is behoorlijk veeleisend

   

   1. Concreet
  • Achtergrond niet van toepassing .
  • Geen bekendheid van naam.
  • Goede zorg van materiaal: Iets nodig van spullen zorgen ze ervoor.
  • Fun factor, competitief en topsport.
  • Mensvriendelijk.
  • Zandloper model: al het geld van iedere sport tak komt binnen en word weer verdeeld door iedere sporttak.
  • Weinig voeling met wapper geheel doordat iedere tak anders gelegen is .
  • Goede tradities en sterke gewoontes
  • weinig tot geen gediplomeerde trainers
  • De kans die we G-sporters geven door verschillende takken

   

  1. De maatschappij en de sporter is veranderd
   1. Algemeen
  • Meer stress en meer tijdsdruk
  • Wijzigende arbeidssystemen
  • Zapper
  • Digitalisering
  • Meer aandacht voor recreatie, beweging, kick
  • Kortere engagementen (zowel van sporter als vrijwilliger)
  • Minder loyauteit. Minder binding met de club
  • Men stelt meer eisen, men is mondiger, kritischer

   

   1. Verder nog
  • Vergroening, vergrijzing, verkleuring
  • Individualisering
  • Dualisering
  • Klimaatbewustzijn
  • Ruimte tekort
  • Gezondheidsbewustzijn
  • Van sport > sportief bewegen
  • Van georganiseerd naar niet- of anders georganiseerd
  • Van gestructureerd naar vrijblijvend
  • Meer vrouwen
  • Meer ouderen

   

   

  5.3 Veranderingen binnen de club

  Vroeger
  Rekende ze op kennis trainers
  Lachen en zwanzen over opmerkingen
  Zichtbare beperkingen anders niet (te weinig ziekte kennis)
  Meer engagement (meer tijd, minder verplichtingen)
  Communicatie mond tot mond
  Meer  sporten, minder luxe, minder lui
  Minder keuze van sport en ploegen
  Meer en sneller tevreden met de aanboden
  Voelde zich meer betrokkenen en verplicht tegenover de club
  Kennis via gebeuren en proberen
  Meer binding met de club en 1 vaste
  Meer vervoer door familie en kennis

  Nu
   

  Nu
  Alles opzoeken en oordelen hoe ze het zouden doen
  Prikkelbaarder en minder kunnen verdragen van opmerkingen
  Meer dan een zichtbare beperking (meer gekend en aanvaard)
  Minder engagement (minder tijd, meer verplichtingen)
  Communicatie via sociale media
  Minder sporten ,meer luxe ,meer lui
  Meer keuze aan sport en ploegen
  Minder tevreden en willen meer aanbod
  Minder betrokken en verplicht tegenover de club
  Sociale media bron van kennis dus te hoge verwachtingen
  Minder binding meer afwisseling
  Minder vervoer door familie en kennis

   

  1. Op welk vlak kan dit invloed hebben in de toekomst
   1. Algemeen
  • De structuur van de club
  • Het aanbod van sporten
  • De communicatie
  • Het engagement

   

  6.2 Enkele concrete ideeën

  • Samenwerkingen met anderen clubs, rekrutering.
  • Meer info over het geheel wapper dus alle sport takken.
  • Accommodatie meer centraal voor alle sport takken, in een sport omgeving.
  • Aanbod Multi-sport zowel voor jong als oud.
  • Als club een groot competitie doel dus meer binding met het geheel wapper  vb. samen de wereld rond wandelen ( via app samen zoveel stappen zetten)
  • Meer motivatie aan de sporters schenken vb: spaarkaart
  • Vraag stellen waarom je bij wapper zou willen komen spelen, training geven , behoren bij bestuur.
  • Open club dagen promoten of bekend maken.
  • Communicatie aanpassen (socialen media).
  • Organisatie wapper (structuur, financiën, vrijwilligers)

   

   

  1. Aanpak volgende vergadering
   1. Wie
  • Huidige groep best uit te breiden met nieuwe doelgroepen.
  • Doelgroepen kunnen zijn: bestuurders, trainers, vrijwilligers, scheidsrechters, topsporters, recreatiesporters, ouders, sympathisanten, …
  • Belangrijk hierin is dat niet enkel ‘oude’ en ‘sterk geëngageerde’ deelnemers hun mening geven, maar ook jonge en nieuwe leden

   

   1. Thema
   • Wat verwachten we van een club als Wapper, nu en in de toekomst?
   • Hoe kunnen we daar komen?

   

   1. Stappen
   • Wat verwachten de diverse doelgroepen in het algemeen van de club?
   • Wat verwachten we ivm diverse aspecten van de club: organisatie, communicatie, engagement, sportief, extra sportief, enz?
   • Moeten we bepaalde (huidige) verwachtingen bijstellen ifv toekomst perspectieven?
   • Zijn er actief die ons van A > B kunnen brengen (op korte en/of langere  termijn)?

   

   

   

  Tweede samenkomst

  Woensdag 27 april

   

  1. Aanwezig

  Joyce (sporter), Veerle (sporter), Jeroen (papa), Kathleen (trainer), Frank (trainer), Jan (bestuur), Hilde (mama), Bjorn (trainer), Reinke (sporter), Dirk (bestuur), Stef (bestuur), Piet (moderator)

   

  1. Inleiding
  • Er wordt een korte stand van zaken gegeven met een kort overzicht van de belangrijkste conclusies uit de 1° vergadering.

   

  Aspect 1: flexibel/intern (mensgericht)

  Sterke punten

  Werkpunten

  Mensgericht

  Eilandjes

  Toegankelijk

  Te weinig waardering

  Ondersteunend

   

   

  Aspect 2: flexibel/extern (inspelen op veranderingen)

  Sterke punten

  Werkpunten

  Aandacht voor sociale media

  Moeilijk inspelen op veranderende mentaliteit van sporter

   

  Weinig inspelen op externe mogelijkheden

   

  Weinig samenwerkingsverbanden

   

  Traditie weegt sterk door

   

  Aspect 3: controle/externe (de juiste dingen doen)

  Sterke punten

  Werkpunten

  Groot aanbod

  Te groot aanbod

  Goede logistieke steun

  Juist aanbod ?

   

  Aspect 4: controle/intern (de dingen juist doen)

  Sterke punten

  Werkpunten

   

  Communicatie: eilandjes

   

  Geen centrale accommodatie

   

  Begeleiding kan beter

   

  Structuur

   

  1. Het doel
  •  Prioriteiten vastleggen i.f.v 2030 m.b.t diverse thema’s en dit vanuit de verschillende doelgroepen/behoeften.
  • Eventueel: acties om daartoe te komen, eventueel quick-wins.
  • De thema’s zullen benaderd worden vanuit verschillende doelgroepen: bestuur, sporter, trainer, ouder
  • De thema’s worden voorgesteld en er wordt een volgorde opgemaakt ifv prioriteit.
  • De vraag die moet beantwoord worden is:
   • Als men ons in 2030 zou vragen wat wij van Wapper vinden op vlak van (vb aanbod), dan zeggen wij : TOPclub, want op dat vlak is Wapper……

   

   

  1. Thema 1 : Sportaanbod (wat en  niveau),  extra sportief aanbod

   

  Doelgroep

  Toekomstbeeld van de ideale WAPPER in 2030

  Sporter

  • Sporters leren hun talent ontdekken
  • Er is een omnisport aanbod, ook voor volwassenen
  • Ter is een teamsportdag met verschillende sporten

  Bestuur

  • Enkel die sporten aanbieden die zinvol zijn. Eventueel doorverwijzen naar andere clubs
  • Nadruk op fysieke beperking
  • Evenementen organiseren (zowel intern als extern georiënteerd). Moet vernieuwend zijn, maar wel haalbaar.

  Trainer

  • Er is een visie ivm niveau en doel. Dit moet per sport bepaald worden
  • Waarom voor Wapper kiezen?
  • Er is informatie over talent-ontwikkeling. Samenwerken met G-Sport Vlaanderen.

  Ouder

  • Sporter moet kunnen groeien (in of buiten Wapper)
  • Er is een proefdag met aandacht voor het sociaal aspect
  • Bied enkel aan wat je goed kunt. Eventueel doorverwijzen

   

  1. Thema 2: Begeleiding: kwaliteit, kwantiteit

   

  Doelgroep

  Toekomstbeeld van de ideale WAPPER in 2030

  Bestuur

  • Er zijn gediplomeerde trainers ifv coaching
  • Er is een grote groep vrijwilligers
  • Er is verjonging

  Trainer

  • Er is voldoende materiële ondersteuning
  • Infrastructuur wordt gezocht en gevonden
  • Trainers worden opgevangen en gecoacht

  Ouder

  • Instapvoorwaarden voor zowel trainers als vrijwilligers zijn gekend
  • Er is voldoende aanbod opleidingen voor trainers (ev via G-Sport Vlaanderen)
  • Er is transparantie inzake aanbod en verwachtingen van de sporter
  • Medische screening en classificatie is laagdrempelig
  • Samenwerking met technische scholen voor herstelling materiaal

  Sporter

  • Combinatie van sporttechnisch gediplomeerden en ervaringsdeskundigen
  • Goede doorstroming van recreatie > competitie > topsport
  • Interne opleiding voor ouders/vrijwilligers (vb classificatie, ehbo, ..)
  • Leden worden bevraagd

   

   

  1. Thema 3: Communicatie, informatie, transparantie

   

  Doelgroep

  Toekomstbeeld van de ideale WAPPER in 2030

  Trainer

  • Er is overkoepelende info over de diverse disciplines heen
  • Er is en duidelijk overzicht van wie is wie (bestuur, trainer, enz)
  • Er is een communicatieplan (gedifferentieerd per doelgroep, sporttak, enz)

  Ouder

  • Er is en overkoepelende agenda
  • De communicatie komt met vaste regelmaat
  • Inhoud: we zijn trots op Wapper
  • Is gericht naar werving van trainers (scholen) en leden (beurzen, mond aan mond)

  Sporter

  • Sporttak overschrijdend
  • Supporters krant
  • Kort en bondig
  • Positieve communicatie (motiverend)

  Bestuur

  • Gaat over het leven in de club (algemeen) en over de diverse sporten
  • Op maat (niet alle kanalen voor iedereen)
  • Positieve PR door de sporters zelf
  • Gebruik maken van andere partners en hun kanalen (vb G-Sport Vlaanderen)

   

  1. Afspraken volgend overleg

   

  • Alle huidige aanwezigen willen ook de volgende sessie bijwonen
  • Komen aan bod: twee resterende thema’s
   • Sfeer/engagement/warmte/betrokkenheid
   • Logistiek: materieel, financieel, infrastructuur
  • Verder
   • Hoe pakken we de realisatie concreet aan?
   • Prioriteiten
   • Wie doet wat

   

   

   

  Derde samenkomst

  Woensdag 30 mei

   

  Aanwezig

  Veerle (sporter), Jeroen (papa), Kathleen (trainer), Frank (trainer), Hilde (mama), Bjorn (trainer), Reinke (sporter), Dirk (bestuur), Stef (bestuur), Piet (moderator)

   

  Uitdiepen thema’s

  De twee resterende thema’s worden uitgediept volgens dezelfde methodiek als tijdens de vorige vergadering.

   

  Thema 4 : sfeer/engagement/warmte/betrokkenheid

  Warm onthaal en goede info

  S

  Iedereen sport samen. Er is een Wapper gevoel

  S – T -B

  Er zijn voldoende activiteiten voor jongeren

  S

  De activiteiten zijn gezellig

  B

  Iedereen helpt en supportert voor elkaar. Men helpt ook op andere vlakken dan enkel het sportieve. Men is attent voor elkaar, ook op de slechte momenten

  O

  Iedereen telt mee

  O

  Er is veel sfeer zowel voor, tijdens als na de sport

  T

  De trainer stimuleert

  T

   

  Thema 5: Logistiek: materieel, financieel, infrastructuur

  Er is een overkoepelende sportinfrastructuur, inclusief randfaciliteiten (vb cafetaria)

  B

  De infrastructuur is bereikbaar

  O

  De club ondersteunt op logistiek, financieel vlak voor wie het moeilijk heeft

  B, T, O

  De sportinfrastructuur is een tweede thuis

  T

  De club regelt voldoende vervoer

  T, O

  De club ondersteunt dmv onderhoud van materieel

  S

  De trainers kennen veel van sportmateriaal

  O

   

   

  Prioriteiten

  • We maken 5 gemengde groepjes.
  • Elk groepje krijgt twee willekeurige thema’s en haalt daar de belangrijkste doelstelling uit die men wenst ter realiseren.
  • Dit resulteert in 9 doelstellingen
  • Daarna krijgt iedereen de kans om een top drie aan te duiden dmv respectievelijk 3 – 2 of 1 punten toe te kennen.
  • Dit levert volgend beeld op

  Doelstelling

  Score

  Wapper moet zich in de toekomst meer naar jongeren richten, zowel inzake aanbod, verjonging van het kader  als inzake communicatie

  4

  Een overkoepelend sportcomplex waar iedereen samen kan sporten moet een streven op middellange termijn zijn. Dit complex zal naast sportfaciliteiten ook andere (sociale) voorzieningen hebben.

  2

  Er moet werk gemaakt worden van een globaal communicatieplan met aandacht voor de verschillende doelgroepen, de juiste info en de passende kanalen. Dit zal o.a bijdragen tot een  meer  Wapper.

  16

  Wapper moet werk maken van een grotere poule gekwalificeerde trainers en begeleiders

  5

  Wapper moet werk maken van een integraal ondersteuningsbeleid voor zowel sporters als trainers. Dit betreft o.a logistieke en financiële ondersteuning maar ook informatie, begeleiding, enz

  4

  Wapper moet een beleid ontwikkelen waarbij iedereen welkom is, ongeacht talent en ambitie, en moet de kans krijgen om zich te ontplooien en door te groeien (al dan niet binnen de club)

  6

  Iedereen weet waar Wapper voor staat. Dit geldt voor zowel sporters, trainers, ouders, sponsors, enz. Men beschikt over alle (praktische)  info, kent de missie, de visie en de waarden/normen van de club.

  16

  Wapper werkt een plan uit waardoor iedereen de club kent en weet waarvoor die staat

  1

  Een goede clubsfeer komt niet zomaar. Hiervoor moet een beleid worden ontwikkeld met bijhorend plan.

  0

   

   

  Projecten

   

  • Op basis van vorige oefening worden dus volgende projecten gekozen om prioritair uit te werken.

  Er moet werk gemaakt worden van een globaal communicatieplan met aandacht voor de verschillende doelgroepen, de juiste info en de passende kanalen. Dit zal o.a bijdragen tot een  meer  Wapper.

  16

  Iedereen weet waar Wapper voor staat. Dit geldt voor zowel sporters, trainers, ouders, sponsors, enz. Men beschikt over alle (praktische)  info, kent de missie, de visie en de waarden/normen van de club.

  16

   

  • Uit de discussie volgt dat beide projecten met elkaar verweven zijn, en dat ze ook bijdragen tot meerdere projecten die eerder als belangrijk zijn vermeld.

   

  1. Projectplan
  • Voor beide projecten wordt een aanzet van projectplan gemaakt.

  Werktitel

  Communicatieplan

  Doelstelling

  Wapper beschikt over een globaal communicatieplan met aandacht voor de verschillende doelgroepen, de juiste info en de passende kanalen.

  Inhoud

  • Doelstelling: Wat willen we bereiken met onze communicatie?
  • Doelgroepen: Wie willen we bereiken met onze communicatie?
  • Kanalen: Welke kanalen zetten we in voor de verschillende doelgroepen?
  • Periodiciteit: Met welke frequentie zal er gecommuniceerd worden?
  • Content:
   • Wie bepaalt de content + content curation?
   • Wie geeft input voor de content?
   • Welke contentmix: informatief, wervend (leden/trainers/sponsors), imago/PR, vierend, …
  • Huisstijl: branding: Welke huisstijl te gebruiken?

   

  Timing

  • Plan: finaal: januari 2023 (voorwaarde: missie en visie finaal)
  • Roll-out: september 2023 (gefaseerd: website, nieuwsbrief,…)

   

  Coördinator/trekker

  De groep ziet Joyce als geschikte persoon:

  • ervaringsdeskundige als sporter en trainer
  • kent de organisatie van binnen en van buiten
  • groot netwerk (leden en vrijwilligers)

  Voor alle duidelijkheid: dit werd nog niet met Joyce doorgesproken

   

  Ondersteuning mogelijk door externe consultant/expert

   

   

   

  Leden

  • Bjorn Vervekken (G-voetbal): vlogger + tiktokker
  • Renke C. (G-voetbal)
  • Oproep naar alle leden van Wapper
  • Samenwerking met hogescholen of Universiteiten voor stageproject
  • Tamara en Stefan Van Camp (creatief talent en drukwerk).
  • Vrijwilligers (grafici, copywriters, webbuilders, social media experten, …)
  • Samenwerking met corporates/agencies in het kader van een Corporate Social Responsibility project: bvb met LDV United die als klant de Special Olympics servicen. Misschien zijn zij bereid om aan een sociaal tarief een gelijkaardige doelstelling te steunen?

   

  Randvoorwaarden

  Kan G-sport Vlaanderen dit proces faciliteren?

  Praktisch

  Eindverslag wordt besproken op de plandagen van het bestuur.

   

   

   

  Werktitel

  Iedereen weet waar Wapper voor staat

  Doelstelling

  Iedereen weet waar Wapper voor staat. Dit geldt voor zowel sporters, trainers, ouders, sponsors, enz.

  Men beschikt over alle (praktische)  info, kent de missie, de visie en de waarden/normen van de club.

  Inhoud

  Welke club wil Wapper in de toekomst zijn? Welk verhaal willen we scherper stellen? Of met andere woorden wat is onze visie en missie en hoe vertalen we deze naar de leden, zodat iedereen weet waar Wapper voor staat.

  Timing

  Start: september-oktober

  Eindverslag voorjaar 2022

  Coördinator/trekker

  Jeroen is kandidaat

  Leden

  Oproep naar alle Wapperleden: bestuur, sporters, trainers, ouders, …

  Randvoorwaarden

  Externe begeleiding noodzakelijk.

  Voorstel begeleider: Piet Meneve

  Zijn hier modellen vanuit G-sport Vlaanderen

  Praktisch

  Eindverslag wordt besproken op de plandagen van het bestuur.

   

   

   

   

  Tot slot

  Iedereen is van harte bedankt voor de inzet, de kritische houding en de open mind.

   

  Adres clublokaal

  Fort-II-straat
  2160 Wommelgem
  Ondernemingsnr. 0407851049

  Website designed & sponsered by