Zoekresultaten

  Geen resultaten gevonden
  Logo Wapper gaat voor G-sport

  Ethisch sporten

  Sport en bewegen zijn cruciaal in de totaalontwikkeling van een persoon. Positieve waarden zoals samenwerking, fairplay en vriendschap staan centraal in de sportwereld. Sportclubs hebben daarbij een belangrijke maatschappelijke rol.

  Wapper besteedt ook steeds meer aandacht aan dit aspect van de sportparticipatie. De club ontwikkelt acties op het vlak van fairplay. Daarnaast onderschrijft Wapper de  Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport.

  Marc Vergauwen, Voorzitter

  Panathlon verklaring Ethiek in de jeugdsport

  Deze verklaring benadrukt de positieve waarden in de jeugdsport. 

  • Je streeft de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning na.
  • Je zet je inspanningen voort om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.
  • Je erkent en aanvaardt het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en gezonde maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.
  • Je verwelkomt de steun van sponsors en media, maar je gelooft dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

  Rechten van het kind in de sport.

  Alle kinderen hebben het recht:

  • sport te beoefenen,
  • zich te vermaken en te spelen,
  • in een gezonde omgeving te leven,
  • waardig behandeld te worden,
  • getraind en begeleid te worden door competente mensen,
  • deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden,
  • zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie,
  • in veilige omstandigheden aan sport te doen,
  • te rusten,
  • de kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden.

  Via deze link vind je de volledige Panathlonverklaring.
  Volg deze link en lees alles over de Panathlonverbintenis die door Parantee Psylos wordt nageleefd.
  Hieronder vind je de verklaring, ondertekend door de voorzitter en tevens opgehangen in ons clublokaal.

   

  Vertrouwenspersonen binnen Wapper (API = Aanspreekpunt Integriteit):

  Stef Dehantschutter
  tel: 0478-45 42 05
  dehantschutter.stef@scarlet.be

  Ivo Martens
  Tel: 0476-60 57 09
  kris.ivo@skynet.be

  Adres clublokaal

  Fort-II-straat
  2160 Wommelgem
  Ondernemingsnr. 0407851049

  Website designed & sponsered by