Statuten

Op 30/3/2021 heeft de laatste Algemene Vergadering plaatsgevonden die werd voorgezeten door de voorzitter van Wapper, Marc Vergauwen. De vergadering werd bijgewoond het merendeel van de leden, zodat de stemming wettig kon verlopen. Hierbij zijn de nieuwe statuten goedgekeurd. 

Volg deze link om de statuten in detail te lezen.

Belangrijkste wijziging is het adres van de maatschappelijke zetel en het nemen van akte benoeming bestuurders. Via deze link vind je deze gegevens.