Wapper kids

Bewegingsschool

is een initiatie in verschillende sporttakken, gaande van atletiek tot bal- en racketsporten voor rolstoelers en stappers.

De lessen worden gegeven door gediplomeerde trainers en zijn opgesteld in samenwerking met een kinesist.

Waar en wanneer?

Woensdag
14.30 - 16.00 uur
Locatie:
Sporthal Brilschans, 
Lodewijk van Sullstraat 37, 2600 Antwerpen

Zwemmen

Kinderen en jongeren kunnen bij Wapper terecht voor initiatie en competitie in het zwemmen.

 

Waar en wanneer:

Zaterdag
09.00 - 10.00 uur
Zwembad Sorgvliedt
Krijgsbaan 20 - 2660 Hoboken

 

Verantwoordelijke Wapper-Kid

Daisy Deckers
Jeugdsportcoördinator
Contact: 0489 47 99 27 - wapper-kid@wapper.be

Trainer:

Frederic van Kerckhove
Contact: 0487 43 75 53 - frederic_vk@yahoo.com

Ook in 2020 mocht Wapper de ‘Award voor jeugdvriendelijke club’ ontvangen.

Wapper is actief in het jeugdsportproject de Jeugd, de DOEkomst en dienden even terug een dossiertje in. Ondanks dat het een heel vreemd jaar was en veel dingen niet verliepen zoals gepland, zij we blij dat we jullie toch de ondersteuning voor de uitbouw van jullie jeugdwerking kunnen toekennen. In dit kader ontvangen jullie 1020.19 euro.

We hopen dat het bedrag in 2021 goed besteed wordt aan initiatieven die zich richten tot de jonge sporters. Graag geven we wel mee dat het bedrag uitzonderlijk toch hoog is, ondanks lagere score van de clubs. Sport Vlaanderen besliste namelijk dat het volledige budget mocht besteed worden, ondanks minder clubs die een dossier indienden en lagere scores bij de clubs gezien de situatie van het voorbije jaar.

Begin 2021 staan we graag ter beschikking om het project verder te zetten (of te hervatten) in 2021.

 We bezorgen jullie bij deze ook graag de award voor ‘jeugdvriendelijke club 2020’, die je ook per post ontvangt begin volgend jaar.

Deel deze met trots aan jullie achterban!

Sportieve groeten

 

Met enige trots melden wij dat WAPPER de AWARD voor JEUGDVRIENDELIJKE CLUB heeft mogen ontvangen van PARANTEE-PSYLOS.

“Jullie zijn met Wapper actief in het jeugdsportproject de Jeugd, De DOEkomst en dienden even terug jullie dossiertje in. We zijn blij dat jullie werken aan een goed onderbouwde jeugdwerking. Bij deze melden we dan ook graag dat jullie club een ondersteuning voor het jeugdjaar 2019 krijgt en dit voor 983.81 euro. Proficiat!
We hopen dat het bedrag in 2020 goed besteed wordt aan initiatieven die zich richten tot de jeugd.” Aldus Parantee-Psylos.