• RaceRunning is nu Frame Running

    Een Frame Runner is een soort driewiel-loopfiets zonder pedalen en met een borststeun. Kinderen kunnen zich hiermee voortbewegen door te lopen of te rennen. 

Wat?

Rolstoelbasketbal wordt beoefend door sporters met een fysieke handicap. De spelregels ten opzichte van het reguliere basketbal zijn slechts minimaal aangepast in functie van het gebruik van de rolstoel. Het belangrijkste verschil is de loopfout. Een speler mag, met de bal op de schoot, maximaal tweemaal aan de wielen duwen en moet dan minstens éénmaal met de bal stuiten of een pas geven. Bij het niet naleven van deze regel maakt de speler een fout die vergelijkbaar is met een loopfout in het valide basketbal.

Voor wie?

Personen met een fysieke handicap aan de onderste ledematen en voldoende kracht in de bovenste ledematen.

Zie hier de nieuwe promofolder rolstoelbasketbal, gemaakt door Basketbal Vlaanderen.

Voor wie?

De Frame Runner is geschikt voor kinderen en jongeren (of volwassenen) met een lichamelijke beperking (zoals bv. cerebrale parese, spina bifida of andere syndromen) die in het dagelijks leven een rollator of rolstoel gebruiken voor hun mobiliteit. Voor deze groep (ernstig beperkte) kinderen is dit in sommige gevallen één van de weinige mogelijkheden om aan sport te doen. Vaak is hun handfunctie zo ernstig aangedaan dat zij bijvoorbeeld geen rolstoelsporten kunnen beoefenen. 

Locatie:

Louis De Winterstadion, Gemeentepark 17, 2930 Brasschaat  - routeplan

Elke zaterdag van 10:00 - 12:00 uur.

Verantwoordelijke en trainer:

Stefan Van Camp
Contact: 0498 75 85 56

framerunning@wapper.be